Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Preixens

Codi
251771
Comarca
Noguera
Població
422
Superfície
28,67
Densitat
14,7
Altitud
315

Superfície (km²)

Municipi
28,67
Comarca
1.784,07
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
14,7
Comarca
22
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
213
Comarca
20.404
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
209
Comarca
18.893
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
422
Comarca
39.297
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
51
Comarca
5.619
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
229
Comarca
25.089
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
102
Comarca
6.655
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
39
Comarca
1.806
Catalunya
250.143

Població

Municipi
421
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
23
Comarca
2.905
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
124
Comarca
13.641
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
49
Comarca
3.170
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
15
Comarca
662
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
211
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
28
Comarca
2.714
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
105
Comarca
11.448
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
53
Comarca
3.485
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
24
Comarca
1.144
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
210
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
363
Comarca
28.507
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
39
Comarca
3.054
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
19
Comarca
7.608
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
421
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
407
Comarca
32.040
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
14
Comarca
7.129
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
421
Comarca
39.169
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
206
Comarca
16.167
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
5
Comarca
4.211
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
211
Comarca
20.378
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
201
Comarca
15.873
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
9
Comarca
2.918
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
210
Comarca
18.791
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
11
Comarca
1.255
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
1.274
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
16
Comarca
2.529
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
50
Comarca
6.060
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
40
Comarca
75
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
128
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
130
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
1
Comarca
258
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
226
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
4
Comarca
221
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
6
Comarca
447
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
105
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
10
Comarca
175
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
10
Comarca
250
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
664
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
5
Comarca
512
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
150
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
514
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
664
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-35
Comarca
5.213
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-7,12
Comarca
13,96
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-8,37
Comarca
-1,72
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
1,25
Comarca
15,68
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
463
Comarca
37.555
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
446
Comarca
31.766
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
436
Comarca
32.248
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
307
Comarca
23.548
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
..
Comarca
1.208
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
466
Comarca
38.764
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
80
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
39
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
4
Comarca
68
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
6
Comarca
325
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
12
Comarca
533
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
23,7
Comarca
21
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
41,1
Comarca
36,1
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,3
Comarca
20,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
14,9
Comarca
22,9
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
382
Comarca
28.024
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
72,3
Comarca
69,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
360
Comarca
27.109
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
80,6
Comarca
81,9
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
368
Comarca
27.241
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
61,4
Comarca
62,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
43,4
Comarca
48,2
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
378
Comarca
27.946
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
84
Comarca
9.296
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
62
Comarca
6.827
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
146
Comarca
16.123
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
154
Comarca
17.038
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
595
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.905
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
800
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
5.020
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
8.320
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
1.315
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
245
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
490
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.800
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
3.845
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
3.170
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
3.235
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.665
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
8.320
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
17
Comarca
1.364
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
164
Comarca
9.514
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
710,03
Comarca
813,63
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
79
Comarca
4.342
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
59
Comarca
4.092
Catalunya
775.829

Total

Municipi
138
Comarca
8.434
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,1
Comarca
234,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,8
Comarca
222,8
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,6
Comarca
146,7
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
11,6
Comarca
1.092,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,7
Comarca
156,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
19,7
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
10,8
Comarca
843,8
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
8,8
Comarca
1.009,6
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
19,7
Comarca
1.853,3
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
190
Comarca
15.288
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
38
Comarca
3.638
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
61
Comarca
4.391
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
289
Comarca
23.317
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
485
Comarca
33.313
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
30.348
Comarca
40.570
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
203
Comarca
320
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.918
Comarca
18.829
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.779
Comarca
4.960
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.094
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
4.179
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.094
Comarca
73.595
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.704
Comarca
49.567
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
59
Comarca
5.143
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
186
Comarca
3.050
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
96
Comarca
3.930
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
39
Comarca
5.384
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
8
Comarca
1.658
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
405
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
252
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
14
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.094
Comarca
69.415
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
110
Comarca
3.083
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
32
Comarca
833
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
408
Comarca
47.814
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
..
Comarca
27.137
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
..
Comarca
3.327
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
50.496
Comarca
1.135.009
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
239.500
Comarca
4.837.268
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
..
Comarca
11.922
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
41
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
24
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
19
Comarca
651
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.455
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
38
Comarca
520
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
382
Comarca
22.351
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
47
Comarca
3.129
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
106
Comarca
7.280
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
42
Comarca
2.297
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
577
Comarca
35.057
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,29
Comarca
1,23
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,9
Comarca
41,3
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
103
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
351,13
Comarca
16.138,39
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions